شرکت مهندسی اندیشه سبز تازه

مجری طرح های پیمانکاری

Goal achievement and teamwork business concept, career growth and cooperation for development of project, idea vector flat cartoon illustration. Ladder of success and climbing people, company staff
چرا باید از خدمات ما استفاده کنید ؟
شرکت مهندسی اندیشه سبز تازه

کارشناسان و مشاورین ما در خدمت شما هستند

مجری پروژه های تامین نیروی انسانی، خودرویی، تهیه و طبخ غذا، فضای سبز، خدماتی پشتیبانی شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی

Quality assurance. Business deal. Guarantee certificate. Licensing contract, intellectual property agreement, electronic copy sales concept. Pink coral blue vector isolated illustration
انجام کلیه تعهدات
5124556
پشتیبانی سریع
Chatbot customer service abstract concept vector illustration. Customer service bot, AI in retail, e-commerce chatbot, self-service experience, online client support, web chat abstract metaphor.
سابقه طولانی
The finance department employees are calculating the expenses of the company's business.
پرداخت به موقع حقوق و مزایا